Usługi

Stomatologia estetyczna

Zdrowe zęby o pięknym kształcie i kolorze… Niekiedy wystarczy do tego korekta materiałem kompozytowym. Czasem musimy uciec się do zastosowania licówek lub koron ceramicznych. Niesatysfakcjonujący kolor zębów możemy zmienić przez wybielanie. Zawsze należy pamiętać o konieczności usunięcia kamienia i osadów nazębnych.

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza to wypełnienie ubytku w zębie, odbudowa utraconego fragmentu zęba, lecz niekiedy konieczność leczenia endodontycznego.
W ostatnich latach notujemy duży postęp w metodach
i technice tego rodzaju terapii. Prawidłowo wyleczony kanał w korzeniu stanowi doskonałą podstawę pod późniejszą odbudowę zęba i stanowi „naturalny implant”.

Protetyka

Uzupełnienia stałe (korony, mosty, inlaye, onlaye) – pełnoceramiczne lub na podbudowie metalowej, ruchome – od najprostszych akrylowych, poprzez szkieletowe do bezklamrowych (zatrzaski, zasuwy, teleskopy). Nowoczesne, stosowane przez nas rozwiązania protetyczne pozwalają odzyskać sprawność narządu żucia
i zapewniają pełną satysfakcję pacjentom.

Chirurgia stomatologiczna

Czasami ząb jest na tyle zniszczony, ze konieczne jest leczenie chirurgiczne: hemisekcja (usunięcie częsci zęba), radektomia ( obcięcie jednego korzenia) czy resekcja(obcięcie wierzchołka korzenia). Usuwanie zęba to ostateczność, kiedy nie ma sposobu jego uratowania. W ramach zabiegów chirurgicznych oferujemy również: usuwanie zębów zatrzymanych( w tym zębów mądrości), plastykę tkanek miękkich, chirurgię przedprotetyczną.

Implantologia

Implant stomatologiczny jest sztucznym korzeniem zęba, który zastępuje utracony ząb. Jest on chirurgicznie umieszczany w kości szczęki lub żuchwy w celu utworzenia podstawy, na której tworzy się nadbudowę protetyczną, wyglądającą identycznie jak naturalny ząb.

Implanty to rozwiązanie odpowiednie dla osób w każdym wieku!
Wprowadzenie implantu do szczęki lub żuchwy jest stosunkowo prostym zabiegiem chirurgicznym, który odbywa się w gabinecie stomatologicznym przy użyciu znieczulenia miejscowego, tak jak ma to miejsce w przypadku innych codziennych zabiegów stomatologicznych. Długoterminowe badania pokazują, że stopień powodzenia sięga aż 95%!